Giảm giá nhiều nhất ▸

O'douds Earth Day Pomade

Đăng bởi: Nguyễn Đức

Earth Day Pomade là sản phẩm Pomade đa dụng được làm từ những thành phần tự nhiên trên trái đất. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên O'douds đưa thuật ngữ Multi-Purpose Pomade với ý nghĩa rằng có thể dùng với nhiều kiểu tóc khác nhau

O'douds đưa ra sản phẩm này để kỷ niệm ngày trái đất. Hair Bros mua để góp phần ủng hộ quỹ bảo vệ môi trường NRDC, không bao gồm mục đích thương mại.

Sáp vuốt tóc O'douds Earth Day Pomade

Sáp vuốt tóc O'douds Earth Day Pomade

Sáp vuốt tóc O'douds Earth Day Pomade

Sáp vuốt tóc O'douds Earth Day Pomade

Sáp vuốt tóc O'douds Earth Day Pomade

Trên tóc O'douds Earth Day Pomade

Earth Day Pomade là sản phẩm Pomade đa dụng được làm từ những thành phần tự nhiên trên trái đất. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên O'douds đưa thuật ngữ Multi-Purpose Pomade với ý nghĩa rằng có thể dùng với nhiều kiểu tóc khác nhau O'douds đưa ra sản phẩm này để kỷ niệm ngày trái đất. Hair Bros mua để góp phần ủng hộ quỹ bảo vệ môi trường NRDC, không bao gồm mục đích thương mại. Sáp vuốt tóc O'douds Earth Day Pomade Sáp vuốt tóc O'douds Earth Day Pomade Sáp vuốt tóc O'douds Earth Day Pomade Sáp vuốt tóc O'douds Earth Day Pomade Trên tóc O'douds Earth Day Pomade

Earth Day Pomade là sản phẩm Pomade đa dụng được làm từ những thành phần tự nhiên trên trái đất. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên O'douds đưa thuật ngữ Multi-Purpose Pomade với ý nghĩa rằng có thể dùng với nhiều kiểu tóc khác nhau O'douds đưa ra sản phẩm này để kỷ niệm ngày trái đất. Hair Bros mua để góp phần ủng hộ quỹ bảo vệ môi trường NRDC, không bao gồm mục đích thương mại. Sáp vuốt tóc O'douds Earth Day Pomade Sáp vuốt tóc O'douds Earth Day Pomade Sáp vuốt tóc O'douds Earth Day Pomade Sáp vuốt tóc O'douds Earth Day Pomade Trên tóc O'douds Earth Day Pomade

Sáp vuốt tóc O'douds Earth Day Pomade

Sáp vuốt tóc O'douds Earth Day Pomade

Sáp vuốt tóc O'douds Earth Day Pomade

Sáp vuốt tóc O'douds Earth Day Pomade

Sáp vuốt tóc O'douds Earth Day Pomade

Sáp vuốt tóc O'douds Earth Day Pomade

Sáp vuốt tóc O'douds Earth Day Pomade

Sáp vuốt tóc O'douds Earth Day Pomade

Here is Multi-Purpose

Sản phẩm: O'douds Limited Edition Earth Day Pomade

Thực hiện: Hair Bros 

 

 

 


Cũ hơn Mới hơn