Truyện tranh: Hướng dẫn sử dụng Pomade Schmiere

Truyện tranh: Hướng dẫn sử dụng Pomade Schmiere

Bộ truyện tranh đính kèm trong mỗi hũ Schmiere Pomade. Được minh hoạ bởi hoạ sĩ người Đức Jan Meininghaus, người đã thổi hồn cho những sản phẩm mang đậm phong cách Rockabilly của Rumble59 

Hướng dẫn sử dụng Schmiere Pomade

Hướng dẫn sử dụng Schmiere Pomade

Hướng dẫn sử dụng Schmiere Pomade

Hướng dẫn sử dụng Schmiere Pomade

Xem danh sách các sản phẩm Schmiere tại đây 

 

Share:

Viết một bình luận