Chi tiết Blog

Trên tay Blumaan Tê Giác

Phiên bản cải thiện mới nhất của Blumaan. Là bản hợp nhất giữa Original và Smooth. Với chất sáp mềm mại hơn để có thể làm pre hay post styling, đồng thời độ giữ nếp cũng được cải thiện đáng kể First Look  Con Tê Giác  Thành phần...